Keluarga Berencana

 

Keluarga Berencana

Program Keluarga Berencana di Kabupaten Merangin masih terus dimantapkan guna menekan pertambahan jumlah penduduk baik secara nasional maupun regional bahkan Internasional.

Jumlah peserta KB aktif di Kab. Merangin tahun  2011 terus mengalami peningkatan seperti data dibawah ini :

Kecamatan

District

Banyaknya/Number

Klinik KB

 Family Planning Of Clinic

Akseptor KB Aktif

Active Acceptor Of Family Planning

(1)

(2)

(3)

 

1.        Jangkat

2.        Sungai Tenang

3.        Muara Siau

4.        Lembah Masurai

5.        Tiang Pumpung

6.        Pamenang

7.        Pamenang Barat

8.        Renah Pamenang

9.        Pamenang Selatan

10.     Bangko

11.     Bangko Barat

12.     Batang Mesumai

13.     Nalo Tantan

14.     Sungai Manau

15.     Renah Pembarap

16.     Pangkalan Jambu

17.     Tabir

18.     Tabir Ulu

19.     Tabir Selatan

20.     Tabir ilir

21.     Tabir Timur

22.     Tabir Lintas

23.     Margo Tabir

24.     Tabir Barat

 

2

2

1

3

3

3

2

1

3

6

4

2

2

2

2

2

2

2

4

4

2

1

2

4

 

963

659

328

1.604

107

1.473

643

285

665

3.745

716

106

1.046

407

285

218

1.403

693

1.432

461

415

252

2.323

841

2008

62

21.70

Sumber : PPKB Kabupaten Merangin Tahun 2011.

 

Peningkatan data peserta KB aktif tersebut karena adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya menekan angka kelahiran, sehingga pada tahun 2011 terus terjadi penambahan jumlah peserta KB Baru seperti dibawah ini :

Kecamatan

District

Target

Taget

Realisasi

Realization

Persentase

Percentage

(1)

(2)

(3)

(4)

 

1.        Jangkat

2.        Sungai Tenang

3.        Muara Siau

4.        Lembah Masurai

5.        Tiang Pumpung

6.        Pamenang

7.        Pamenang Barat

8.        Renah Pamenang

9.        Pamenang Selatan

10.     Bangko

11.     Bangko Barat

12.     Batang Mesumai

13.     Nalo Tantan

14.     Sungai Manau

15.     Renah Pembarap

16.     Pangkalan Jambu

17.     Tabir

18.     Tabir Ulu

19.     Tabir Selatan

20.     Tabir ilir

21.     Tabir Timur

22.     Tabir Lintas

23.     Margo Tabir

24.     Tabir Barat

 

597

590

658

605

214

730

620

421

481

714

594

580

584

623

570

590

386

303

614

582

350

215

209

308

 

581

571

624

595

198

711

605

392

423

644

534

520

541

549

524

565

326

263

614

531

350

198

182

257

 

92,25

93,54

91,24

93,72

91,85

92,44

92,25

93,54

91,24

93,72

91,85

92,44

92,25

93,54

91,24

93,72

91,85

92,44

92,25

93,54

91,24

93,72

91,85

92,44

 

MERANGIN 2008

11.190

10.024

92,83

Sumber : PPKB Kabupaten Merangin Tahun 2011.